Fiatalok iskolai szolgáltatókra vonatkozó meglátásai és igényei


A 2014 évi kérdőíves lekérdezésben összesen 799 fő szolnoki fiatal vett részt, 340 fő fiú, 426 fő lány (33 fő nem adta meg a nemét). Iskolatípusonkénti megoszlásban az arányok az alábbiak szerint alakultak: 370 fő általános iskolai diák (7. és 8. osztályos fiatalok), 240 fő gimnáziumi diák (9. és 11. osztályos fiatalok), 98 fő szakközépiskolai diák (9. és 11. osztályosok), valamint 91 fő szakiskolai diák (9. és 11. osztályosok) vett részt a vizsgálatban.

Az ifjúságkutatásban 8 városi általános iskola, 4 gimnázium, 4 szakközép- és szakiskola vett részt.

Bizalmi indexük az iskolai közszolgáltatókra vonatkozóan az alábbi értékekben jelent meg:

Bizalmi_index

A fiatalok szakemberrel szemben támasztott igényei az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Az iskolai szakemberekkel kapcsolatban megfogalmazott igények között újra megjelennek azon pozitív benyomást keltő tulajdonságok, melyeket a fiatalok már a közszolgáltatói szakemberek kapcsán megfogalmaztak (ápolt külső, mosoly, optimizmus, szakértelem, higgadtság), de az iskolán belül erős igény jelentkezik a bizalmi viszony irányában. A közszolgáltatói kultúra személytelensége egyrészt uniformizálja (egységesíti) az ügyfeleket, másrészt lehetővé teszi az érzelmek nélküli problémamegoldást, mivel sokszor maga a probléma is ilyen jellegű. Ezzel szemben az iskolában a fiatalok véleménye szerint többnyire olyan problémák jelentkeznek, főleg azok kapcsán, melyekben a fiatalok úgy ítélik, hogy szakmai segítségért folyamodnak, melyek érzelmileg terheltek. Ezért gyakoribb a bizalmi kapcsolat igénye az iskolai szakemberek felé, mint közszolgáltatói szinten.

Az elvárások a már korábban megfogalmazott, személyes kötődés kialakulását lehetővé tevő kiszámíthatóság, megbízhatóság, mely vonatkozik a szakember iskolai jelenlétére csakúgy, mint munkája minőségére. A titoktartás, diszkréció, őszinte odafordulás és segítő szándék, a munka élvezete a leggyakoribb visszajelzések a fiatalok részéről.

Indokolt lenne az osztályfőnöki órák egy részét tematikus készségfejlesztéssel (szociális kompetencia, érzelmi kompetencia fejlesztés), egészségfejlesztéssel, egyéb, a diákok által javasolt témákban megrendezett interaktív, játékos, akár dramatikus találkozásokkal kiegészíteni, melyben együtt jelenhetnének meg a diákok, az osztályfőnök és egyéb igényelt szakemberek (védőnő, rendőr, pszichológus, orvos). A diákok igényt formáltak mind a témákban megjelenő tanári magyarázatokra, mind önálló munkára, mind páros, vagy kiscsoportos bevonódásra, de akár szerepjátékokra, edukációs kisfilmek bemutatására is.

A fiatalok számára fontos szempont, hogy a szakember maga felismerje az igényt, és egy gyakorló, szakmailag kompetens felnőtt beszéljen nekik a témáról (az orvos kapcsán említik a nemrégiben megjelenő ebola vírust, mely téma egyrészt számukra figyelemfelkeltő, másrészt egy orvos szájából megnyugtatóan hatnak az információk). Szexualitás, elsősegély kapcsán, gyors közbeavatkozást igénylő helyzetekkel kapcsolatban szintén az orvost, védőnőt jelölik meg, akikkel szívesen találkoznának előadásokon. A védőnőt illetően megemlítik a gyermekgondozási ismereteket, mert sokaknak van kisebb testvére, akik gondozásába a családban elvárt becsatlakozniuk. Felmerült továbbá a nemi betegségek, valamint az egészségnevelés témája.

Az iskolarendőrrel kapcsolatban számos pozitív visszajelzés érkezett azon csoportokból, akiknek korábban volt lehetőségük bűnmegelőzési szakemberrel találkozni. Olyan információk érdekelnék őket, melyek a felmerülő vészhelyzetekben védelmet nyújtanának számukra, akár jogi, akár gyakorlati szempontból (önvédelem, személyiséglopás esetén történő intézkedési lehetőségek, alapítványok elérhetőségei, ingyenesen hívható segélyszámok). Kiemelik, hogy nagyon élvezetes, amikor a rendőr szakember képeket, videókat hoz a csoportba annak demonstrációjára, hogyan jár el egy rendőr ellenőrzés esetén, hogyan néz ki egy szúrt seb, milyen önvédelmi technikákat alkalmazhat a rendőr, mik a közbeavatkozásának lehetőségei és korlátai.

Az iskolapszichológus kapcsán jelent meg legerőteljesebben a szakember általi kezdeményezés igénye. Továbbá megfogalmazták a diákok azt, fontos lenne, hogy a pszichológus eloszlassa a munkájával kapcsolatos előítéleteket. Fontos lenne, hogy hangsúlyozza, milyen módszerekkel dolgozik, mi a munkája lényege, miben van lehetősége rugalmasnak lenni, és miben kell megfelelnie a szakmai előírásoknak. Ezenkívül lényeges lenne elmondania, titoktartási kötelezettsége meddig terjed, s az alól milyen esetekben van felmentési lehetősége. A pályaválasztással kapcsolatos ismeretátadás vonatkozásában is az iskolapszichológust jelölték meg, valamint a konfliktuskezelés, különböző iskolai, családi helyzetek demonstrációja, csoportos erőszak, zaklatás, bántalmazás témái kapcsán.

Rendkívül fontosnak tartják, és sokszor kiemelik azt, hogy a hitelesség számukra nem csupán a szakmai hozzáértést, tanultságot, végzettséget jelenti, hanem hogy a szakemberek gátlások nélkül tudjanak beszélni kínos témákról is. Ez igényli a szakember naprakészségét a fiatalok nyelvezetét, szóhasználatát, szokásait, szabályrendszerét illetően, és azt, hogy a témával, valamint a korcsoporttal, mind kor, mind kapcsolati közelség szempontjából azonosulni tudjon.