Oldal kiválasztása

Az alábbi eset nem túl régen esett meg Szolnok egyik iskolájában. Ha valaki magára ismer az egyáltalán nem a véletlen műve! Ilyen vagy hasonló esetek naponta fordulnak elő az iskolák falai között és a technika vívmányait kihasználva folytatódnak azon túl, majd újra visszatérnek a suliban.

Egy lány így mesélte el a történteket:

Szóltam Neki, hogy „cseréld már le a nadrágod, hogy nézel ki?” Valami olyasmit válaszolt, hogy „semmi közöd hozzá”.

A következő órán, tintás kézzel véletlenül többször hozzá értem, amire Ő azt mondta „hagyjam már békén”, erre Én is mondtam valamit, majd szó szót követett, egyszer csak azt mondta, hogy „anyád”.

Senkinek nem tűröm, hogy „anyázzon”, ezért felálltam, odamentem és adtam Neki egy pofont, majd bele vertem a fejét a padba.

Erre felküldtek az igazgatóhoz. Nem is értem miért Engem, amikor Ő „anyázott”. Az egészet Ő kezdte, nehogy már visszadumáljon Nekem, egyébként se flegmázzon velem!

Este hangüzeneteket küldtek, Ő meg a barátnői – felismertem a hangjukat – megfenyegettek, hogy nagyon megfognak verni, agyonütnek, kinyuvasztanak, stb. Az üzeneteket természetesen elmentettem és megmutattam anyának. Hétfőn be is mentünk ezekkel az osztályfőnökhöz, mert félek iskolába menni. Mi lesz, ha bántani fognak?

A történethez hozzá tartozik, hogy anyának csak a fenyegetésről voltak információi, és csak az iskolában ismerte meg az egész történetet. A lány nem dicsekedett el azzal, hogy Ő mit tett.

Mit tekintünk kortársak közötti erőszaknak, agressziónak, bántalmazásnak, zaklatásnak? Ezek csak rokon értelmű szavak, vagy mindegyik mást jelent? Hogyan jelennek meg az áldozatok, illetve a külvilág számára?

Nehéz különbséget tenni a fogalmak között, mert kimondva, vagy kimondatlanul, burkoltan, vagy nyíltan a cél mindig ugyan az, így mindegyik felsorolt fogalomra használhatjuk az erőszak kifejezést.

Erőszakos magatartás minden olyan magatartásforma, melynek célja a szándékos testi vagy lelki fájdalom okozása másoknak. ERŐSZAK = ZÉRÓ TOLERANCIA

Az erőszak különféle megnyilvánulási formákban jelenhet meg:

  • verbális erőszak – gúnynevekkel illetés, gúnyolódás, lebecsülés, sértegetés, rosszindulatú megjegyzések, kinevetés stb.;
  • testi erőszak – verés, lökdösés, vagyontárgyak eltulajdonítása, megsemmisítése, stb.;
  • szociális erőszak – megszólás, kiközösítés, mellőzés, elszigetelés, rágalmazás, stb.;
  • lelki erőszak – fenyegető tekintet, grimasz, kinevetés, nem kívánt érintés, kommentárok, leselkedés, pénz kierőszakolása, zsarolás;
  • szexuális erőszak – olyan erőszakforma, melyben a testi és lelki erőszak, sőt olykor a szociális erőszak is összefonódik; ide tartozik pl. a test nem kívánatos részének, nem kívánt módon végrehajtott, nem kívánatos érintés, szexuális tartalmú üzenetek, stb.

Az iskolai erőszaknak sokféle arca van. Ha erőszakról beszélünk, mindenkinek a fizikai bántalmazás jut először az eszébe, pedig az erőszak ettől sokkal több: sokrétű, sokféle arcot öltő, ezért nehezen megragadható jelenség.

Egy friss felmérés szerint a diákok kétharmada volt már áldozata fizikai, verbális vagy virtuális bántalmazásnak.

Az erőszak egyik rejtettnek tekinthető formája a verbális erőszak: a piszkálás, gúnyolódás, gúnynevekkel illetés, csúfolódás, lebecsülés, sértegetés, rosszindulatú megjegyzés. Kevésbé látványos, mint a tettlegesség, és a külvilág számára nem is mindig észrevehető, sok esetben már csak az eredménye válik nyilvánvalóvá. Érdekessége, hogy az agresszió ténye sokszor az elkövető számára is rejtett marad. Vagyis a gúnyolódó nem ismeri fel cselekedetének ártó következményeit; a célja „mindössze” önmaga, vagy mások szórakoztatása.

Miért alakul ki egy-egy a példában leírt szituáció? A megkérdezett fiatalok nem az áldozat tulajdonságával, vagy egyéb jellemzőivel magyarázzák, hanem azzal, hogy a bántalmazó, zaklató ezzel látszik menőbbnek a többiek között, vagyis a pozícióját védi, vagy erősíti a cselekedetével.

A kipécézett áldozatok piszkálására, csúfolására, bántalmazására a legtöbb esetben nincs olyan ok, amely elfogadható magyarázatul szolgálna.

A verbális agressziónak az esetek nagy többségében, mint azt a példa is mutatja, fizikai agresszió valamilyen formája vet véget.